Joyce Hendriks

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn. Ik

Privacy Meer lezen »

Algemene Voorwaarden Scan Your Health

Algemene Voorwaarden Therapie, Trainingen, Workshops en Arrangementen Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Scan Your Health gevestigd in Monster, ingeschreven onder KvK nummer 82419183. Code, Algemene Voorwaarden & Klachten 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Scan Your Health met een deelnemer gesloten programmaovereenkomsten. 1.2. Opdrachtnemer is Scan

Algemene Voorwaarden Scan Your Health Meer lezen »

Scroll naar boven