Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de volgende gegevens:

Alle rechten zijn voorbehouden aan © Scan Your Health. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing evenals het Privacy beleid.